Lesní pedagogika

Co je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Hlavním cílem lesní pedagogiky je výuka dětí v souladu s jejich vzdělávacími programy, prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese.

Programy probíhají dle domluvy v Centru lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání přímo na Jezuitské 13 v Brně nebo v lese dle naší domluvy.

Zaměřujeme se nejen na děti, žáky a mládež, ale rádi vyrazíme do lesa se skupinou seniorů či maminek na mateřské, zájmovým kroužkem. Pro širokou veřejnost pořádáme cestovatelské přednášky z cyklu „Lesy od rovníku po polární kruh“, jejichž rozpis bude uveden na webových stránkách.